ZIP ZIP AKTİVİTELERİMİZ


DESTEK PROGRAMLARI VE AKTİVİTELERİ


Bu aktiviteler dönüşümlü olarak özgün biçimde uygulanır.
High-Scope (Aktif Oyun öğrenme): Yaşayarak öğrenme olarak tanınan, çocukların deneyimlerini, fikirleri doğrultusunda geliştirerek özgün oynayarak geliştirdikleri program türüdür.
Scamper (Farklı Düşünme): Oyun oynarken, farklı düşünme, geliştirme, yeni ürünler ortaya koyma programıdır.
Gems (Matematik-Fen-Doğa): Oyun oynarken geliştirilen kaliteli ve esnek bir programdır.
Reggio Emilia (Proje Tabanl? Aktivite): çocuğu aktif kılan, bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı bir programdır.