OYUN GRUPLARIMIZOyun öğrenmenin temel noktasıdır. Çocuklar alışkanlıklarını oyun yolu ile kazanırlar.


PLAY GRUP 1 (1-2 YAŞ)
PLAY GRUP 2 (2-3 YAŞ)

Sabah ; 10:00 - 12:00 arası

Öğleden sonra ; 14:00 - 16:00 arası

Haftada 3 gün katılım