ZIP ZIP UYGULAMA MODELİZIP ZIP ' ta uyguladığımız eğitim programı organizasyon ve eğitim-öğretim açısından tam bir sistem bütünlüğü içindedir.
Tüm organizasyon ve dersler çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, uzman kadro ile titiz ve zengin biçimde hazırlanıyor.
Çocuk sevgi, eğitim, sistem, oyun, mutluluk ve başarı bu kıymetli sözcükler eğitimciler ve çocuklar arasında eğitim bütünlüğü sağlıyor.
Anaokulu programında; Tam destek
   İngilizce
   Türk dil etkinlikleri
   Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
   (ART) Sanat Çalışmaları
   Fen ve Doğa Çalışmaları
   Orff Çalışmaları,(Müzik) Çalışmaları
   Spor ve Hareket Eğitimi(Beden Eğitimi)
   Yoga
   Mutfak Etikinlikleri
   Resim
   Dans
   Drama

Bu program Projeler, Geziler, Sosyal etkinlikler ile destekleniyor.

Programlar Gems ile bilimsel düşünmenin temelini atmamıza yardımcı oluyor. Fen ve doğa deneylerini matematik çalışmalarını, yaratıcı drama ve Art etkinliğini gems ile zenginleştirip Fen ve Matematiğe ilgi duymalarını sağlayacak temelin oulşmasına yardımcı oluyoruz.

Scramper


Araştırmalar çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğunu öğrenmeye açık bir alıcı bellekle doğduğunu ortaya koyuyuor.
Biz öğrenmenin en değerli kısmını okul öncesi dönemde oyun ve eğitim programında destekleryerek kalıcı bir öğrenme modeliyle oynayarak yaparak yaşayarak düşünerek dokunarak bütünleştiriyoruz, yaratıcılıklarını geliştirirken, hayal gücü sezgi , düşünme gibi orijinal fikirlerle bu temelde sağlam bulduğumuz scramper ile destekliyoruz.

Yaşayan Değerler


   Eğitim İşbirliği
   Özgürlük
   Mutluluk
   Dürüstlük
   Alçak Gönüllülük
   Sevgi
   Barış
   Saygı
   Sorumluluk
   Sadelik
   Hoşgörü
   Birlik

UNESCO tarafından desteklenen "Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım" isimli proje çocuklarda yaşanan değer karmaşasından kurtulup temel değerler edinmeye yardımcı oluyor.